எங்கள் அற்புதமான எய்ட்ஸ் நெடுவரிசை: SPIN நிறுவனர் பாப் குசியோன் ஜூனியருடன் ஒரு நேர்காணல்.

பாப் குசியோன், ஜூனியர் SPIN இன் வாசகர்களுக்கு சிறிய அறிமுகம் தேவை, ஆனால் எங்கள் நேர்காணலுக்காக (SPIN DNA தொடரின் ஒரு பகுதியாக), நாங்கள் எங்கள் உரையாடலை மையப்படுத்தினோம்

நல்ல ஆண்டு: 2022 இன் எனது முக்கியக் கதைகள்

நிர்வாக ஆசிரியர் லிசா லென்டினி, அவருக்குப் பிடித்த சிலவற்றின் இறுதி ஆண்டு ரவுண்டப்பை உருவாக்குகிறார்