ஆப்பிள் மியூசிக் இப்போது மாணவர்களுக்கு மாதத்திற்கு $4.99

மாணவர்களே, இன்றே Apple Musicக்கு மாறி, புதிய இசை வெளியீடுகள், Beats1Radio மற்றும் உங்களுக்காகத் தொகுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களுக்கு மட்டும் $4.99 செலுத்துங்கள்!