ஸ்பின் செட்ஸ் வழங்குகிறது: வெனிசா மைக்கேல்ஸ்

எலக்ட்ரானிக் கலைஞரும் தயாரிப்பாளருமான வெனிசா மைக்கேல்ஸ் தனது பாணி மற்றும் வகையை '2090' என்று விவரிக்கிறார் - கிளப் இசையின் வேறு வார்த்தைகளின் இணைவுக்கான பொருத்தமான குறிப்பு,